fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Zonnebloem

Waanrode

  Welkom bij de Zonnebloem Waanrode


KSDiest – Kinderkosmos realiseert nieuwe, toegankelijke infrastructuur voor Basisschool De Zonnebloem.


Het project omvat essentiële toevoegingen zoals multifunctionele lokalen en een zorgklas. De oude containerklas wordt zo overbodig: de kinderen zullen les krijgen in moderne lokalen. Een centraal geplaatst secretariaat zal bezoekers gastvrij ontvangen bij binnenkomst. Het realiseren van deze nieuwbouw, inclusief een overdekte speelplaats, vereiste een zorgvuldige planning, vooral in tijden van toenemende kosten. Dankzij de steun van het bestuur en subsidies van AGION kan het project binnen het beschikbare budget worden voltooid. Door het nieuwe schoolgebouw kan De Zonnebloem de moderne infrastructuur ook openstellen buiten de lestijden voor de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente Waanrode. De school speelt daarmee in op de noden van ouders die hun kind slechts op één plaats kunnen afzetten en ophalen.
   Nieuws